Werkwijze

STAP 1

Een eerste, vrijblijvende afspraak waarbij de klant zijn of
haar wensen en ideeën met ons deelt.

STAP 2

Naargelang de aard en de omvang van het project wordt
er meteen of naderhand een prijs door ons uitgerekend.
Bij grote projecten wordt het project volledig door onze
eigen tuinarchitect ontworpen (poolhouse, tuinschuur, … )

STAP 3

Die prijs, wordt u dan samen met een offerte (naargelang
het project) bezorgd. Dit kan ook persoonlijk gebeuren
tijdens een tweede afspraak, al dan niet ter plaatse.

STAP 4

Bij akkoord wordt een verkoopscontract opgesteld en een
aanvangsdatum vastgelegd.

STAP 5

Aanvatten van de werkzaamheden na betaling voorschot.

RESULTAAT